Εταιρικό Προφίλ | CenTax ΑΕ

Το λογιστικό μας γραφείο λειτουργεί από το 1992 με έδρα τον Βόθωνα Σαντορίνης. Δραστηριοποιείται στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με πολυετή γνώση και εμπειρία, συνδυάζοντας υπευθυνότητα και όρεξη για δουλειά.

Προσφέρουμε υπηρεσίες εξασφαλίζοντας την ορθή και συνεπή εκπλήρωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων. Όλα αυτά, λοιπόν, και με πρώτο μας μέλημα την ποιότητα, παρέχονται αξιόπιστες λύσεις για τους πελάτες μας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη ανεξαρτήτως ειδικότητας και μεγέθους επιχείρησης.

Ειδικά με τις συνεχείς φορολογικές εξελίξεις στην χώρα μας, υφίσταται αναγκαία η σωστή και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα φοροτεχνικά και λογιστικά προβλήματα λειτουργούν ως τροχοπέδη στις κύριες δραστηριότητες και στόχους της επιχείρησης. Παράλληλα, δημιουργούν οικονομική αιμορραγία αν λάβουμε υπόψη μας, φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Το γραφείο μας λοιπόν, είναι δίπλα σας με φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο για κάθε σας πρόβλημα.

λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο σαντορίνη